Patron Board

H.H. Anant Shri Jagat Guru Shankaracharya Swami Onkarananda Saraswati ji Maharaj

Parmatmamath, Prayag

H.H. Dharambhushan Sadguru Brahmeshanandacharya Swamiji

Head, Padmanabh Shishya Sampradaya, Goa

H.H. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda, Austria

H.H. Acharya Rev. Dr. Thomas Ninan

Church of North India

H.H. Dr. Mufti M. Mukarram Ahmed

Shahi Imam, Khateeb Shahi Masjid, Fatehpuri, Delhi

H.H. Pir Khwaja Afzal Nizami Sajjada Nashin

Hazrat Khwaja Syed Nizamuddin Aulia, Dargah Sharif, Delhi

Media Guru Sandeep Marwah

Director,

Asian Academy of Film & Television, Film City, NOIDA

H.H. Acharaya Satyendra Narayn

President,

Confederation of World Religions & Gen. Secy.,

World Religious Parliament