Patron Board

H.H. Anant Shri Jagat Guru Shankaracharya Swami Onkarananda Saraswati ji Maharaj

Parmatmamath, Prayag

Sadguru Brahmeshanand Acharya swamiji
Spiritual leader
Shree Datta Padmanabh peeth and founder of

International Sadguru foundation

H.H. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda, Austria

H.H. Acharya Rev. Dr. Thomas Ninan

Church of North India

H.H. Dr. Mufti M. Mukarram Ahmed

Shahi Imam, Khateeb Shahi Masjid, Fatehpuri, Delhi

Yog Mahamandaleshwar Swami Shivananda Saraswati

Rome

Media Guru Sandeep Marwah

Director,

Asian Academy of Film & Television, Film City, NOIDA

H.H. Acharaya Satyendra Narayn

President,

Confederation of World Religions & Gen. Secy.,

World Religious Parliament