Technical Committee

 

Yogacharya Dr. Kaushal Bharadwaj

Chairman,

Anandateet Yog Sadhna Kendra

Delhi

 

 

Dr. Harshadbhai Solanki

Secretary,

Yoga & Cultural Association of Gujrat

 

 

Ramesh Lohan

President,

Asian Yogasan Sport Federation

 

 

D. K. Sharma

 

 

Gautam Sarkar

 

 

Nalin Nath

 

 

Rakhi Sarkar

 

 

Pallavi Kavhane

Secretary,

Maharashtra Yoga Association

 

 

Anjana Singha

 

 

Dr. Shilpa Nirav Vikamshi,

Doctor of Homeopathy

USA

 

 

Daljeet Kaur

Secretary,

Punjab Yoga Association