International Yogasana Sport Championship

(Dates To be finalized – Tentatively in October, 2019)

Venue : Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine